Bong88 Vietnam

Cách đăng ký tại Bong88

Bước 1: Truy cập vào liên kết Bong88

Điều đầu tiên bạn cần làm là truy cập vào trang web Bong88. Đăng ký ngay bằng cách nhấp vào link Bong88.

Bước 2: Nhập tất cả thông tin của bạn vào các trường

Khi bạn nhấp vào link vào Bong88 ở trên, bạn đơn giản chỉ cần điền vào tất cả các ô trống với thông tin cá nhân của bạn. Bạn có thể xem hướng dẫn nhanh ở hình ảnh bên dưới.

1 – Địa chỉ Email

Nhập địa chỉ email đang hoạt động của bạn vào đây. Hãy lưu ý rằng bạn cần sử dụng địa chỉ email mà bạn có quyền truy cập để có thể nhận tất cả thông tin tài khoản, những thay đổi và các thông báo khác về tài khoản Bong8899 của bạn.

 2 – Tên đầy đủ

Đây là nơi bạn sẽ phải nhập tên đầy đủ của mình. Lưu ý rằng tên mà bạn nhập ở đây phải khớp với tên đầy đủ có trên giấy tờ tùy thân của bạn để tránh bất kỳ vấn đề nào khi rút tiền. Điều này là vì lý do bảo mật tài khoản nghiêm ngặt.

3 – Mật khẩu

Hãy tạo mật khẩu đăng nhập vào Bong88 của bạn và nhập vào đây. Vì sự an toàn của chính bạn, không nên cung cấp hoặc chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai.

4 – Nhập lại Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu bạn đã chọn để xác nhận. Hãy chú ý và nhập lại tương tự các trường hợp  chữ cái viết hoa và đừng quên số cũng như các ký tự đặc biệt nếu bạn đã sử dụng.

 5 – Số điện thoại

Nhập số điện thoại của bạn vào trường này. Số điện thoại mà bạn cung cấp sẽ được sử dụng để nhận OTP như một phần của quy trình rút tiền của bạn.

6 – Liên hệ Bổ sung

Đây là mục hoàn toàn không bắt buộc nhưng bạn có thể cung cấp số Zalo, Viber hoặc Telegram của bạn để truy cập vào nhóm hỗ trợ khách hàng của mBong88 thuận tiện hơn.

7 – Mã giới thiệu

Theo mặc định, bạn sẽ nhận được mã “CW9J” trong trường này. Điều này dành cho mục đích hỗ trợ đại lý.

Bước 3: Xem lại và nhấp vào nút Đăng ký để tiếp tục

Hãy xem lại tất cả các thông tin mà bạn đã cung cấp.

8 – Nhấp vào nút Đăng ký để tiếp tục

Sau khi làm theo những hướng dẫn bằng hình ảnh ở trên, bây giờ bạn có thể nhấp vào nút Đăng ký màu vàng để tiếp tục và hoàn tất đơn đăng ký của bạn. Xin chúc mừng, bạn đã là thành viên của AG Bong88!

Scroll to top